Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a podmínky o ochraně osobních údajů GPDR internetových stránek www.taijieshop.cz

 1. Základní ustanovení
 2. Objednávka
 3. Ceny
 4. Způsob platby
 5. Doba dodání zboží
 6. Způsob dopravy – Doprava po ČR ZDARMA
 7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
 8. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Záruka, reklamace
 11. Informace

1. Základní ustanovení – Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.taijieshop.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Martin Pařízek, V Aleji 1326, Nová Paka 50901. IČ: 74670603. Nejsme plátci Dph. Prodáváme Saténové tchajti čchűan uniformy, komplety, haleny, obleky, šaty a oděvy pro trénink, sparring, vystoupení, ceremoniály, soutěže, čchi-kung, zkoušky, tchuej-šou a cvičení sestav a forem a doplňky. Vyrábíme a šijeme i přesně na míru – zakázková výroba.

2. Objednávka – Objednávku tchajti čchűan saténových a bavlněných obleků nebo doplňků může učinit Kupující přímo na internetových stránkách www.taijieshop.cz prostřednictvím objednávky nebo e-mailem parezzen@gmail.com či telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího +420731288299. Po zaslání objednávky (poté, co Kupující dostane e-mailem odpověď a potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou. Při objednávce na zakázku a míru dle přání zákazníka může být požadována záloha ve výši 100% ceny objednaného výrobku.

3. Ceny – Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny na internetových stránkách www.taijieshop.cz bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny tchajti čchűan obleků a uniforem nebo doplňků uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající není plátcem DPH. Zákazník platí vždy cenu zboží aktuálně uvedenou při objednání na www.taijieshop.cz. Doprava tchajti čchűan obleku a uniformy nebo doplňků je po celé ČR zdarma.

4. Způsoby platby – Kupující z České republiky platí tchajti čchűan obleky a uniformy nebo doplňky na dobírku nebo převodem na č.ú. 2973944103/0800, VS: číslo objednávky, zákazník tedy platí buďto převodem nebo platí zboží až ve chvíli, kdy ho fyzicky obdrží. Způsob platby ze zahraničí se řeší vždy individuálně.

5. Doba dodání zboží – Obvyklá doba vyexpedování nabízeného zboží max. 7 – 10 pracovních dnů.

6.Způsob dopravy – Doprava po ČR zdarma. Prodávající využívá kurýrních služeb České pošty a.s. nebo dopravy Zásilkovna.cz nebo vlastní. Zboží je vždy důkladně zabaleno, aby nedošlo během přepravy k poškození. Zákazník by si měl prohlédnout nepoškozený obal dodaného zboží a v případě poškození odmítnout převzetí zásilky. Doprava do zahraničí se řeší individuálně.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího – Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího V Aleji 1326, Nová Paka 50901 jako obyčejná zásilka. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, pokud možno nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi na našich stránkách – faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Kupujícímu neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Odstoupení od smlouvy není možné v případě výroby přímo na zakázku a míru dle přání a nároků zákazníka. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího, a to ve znění: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (Vaše číslo účtu). Datum a podpis.“

8. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího – Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává a kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

9. Ochrana osobních údajů – Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky. Prohlášení o ochraně osobních údajů – Martin Pařízek (dále jen MP), provozovatel internetového obchodu www.taijieshop.cz, plně respektuje a chrání osobní integritu každého návštěvníka těchto stránek. MP považuje veškeré vaše osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určené pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. www.taijieshop.cz poslední datum aktualizace: 01.1.2022.

10. Záruka, reklamace – Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Záruka výrobků je 2 roky (pokud není uvedeno jinak). Při uplatnění reklamace zákazník dopraví reklamované zboží na reklamační místo V Aleji 1326, Nová Paka 50901. Po ukončení reklamačního procesu je zákazníkovi zasláno vyreklamované zboží na náklady prodejce, pokud není stanoveno dohodou jinak. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním zboží, nesprávným zacházením, poškozením v důsledku nedodržení správné údržby, nesprávným skladováním, nesprávnou péčí a uložením. Podmínky, způsob a další náležitosti se dále řeší samostatně na parezzen@gmail.com.

11. Informace – parezzen@gmail.com – Neváhejte a ptejte se. Informujte se na zakázkovou výrobu, šití na míru, tchajti čchűan komplety, obleky a uniformy z kvalitního saténu, bavlny nebo doplňky.

www.taijieshop.cz

 

Taijeshop.cz, Barevné oblečení pro tchaj-ťi. Saténové obleky na tchaj-ťi, barevné uniformy na trénink

Saténové a bavlněné obleky, komplety, šaty, uniformy a oděvy na Tchaj-ťi (Taiji, Taichi, Tajči). Zakázková výroba – vyrábíme obleky z různých materiálů ve všech velikostech S,M,L,XL,XXL,XXXL.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Pařízek,
  IČ: 74670603, se sídlem v Nové Pace.
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: V Aleji 1326, Nová Paka 50901
  Mail: parezzen@gmail.com
  Telefon: +420731288299
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (www.taijieshop.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

Martin Pařízek tchaj-ťi čchűan Čchen

Martin Pařízek tchaj-ťi čchűan Čchen